Jeżeli twoja firma potrzebuje.

 • Wzrostu i zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

 • Rozwoju innowacji.

 • Wsparcia w przypadku nadużyć.

 • Pomocy w przeprowadzeniu transakcji.

 • Wsparcia w transformacji cyfrowej.

 • Zmiany i rozwoju ludzi.

 • Strategii marki i rozwoju produktów • Skontaktuj się z nami.
  Prowadzenie biznesu nie jest rzeczą łatwą i przekonać może się o tym każdy właściciel firmy,
  niezależnie, czy prowadzi on działalność jednoosobową, czy firmę zatrudniającą kilku bądź
  kilkunastu pracowników. Doradztwo biznesowe jest często jedyną najbardziej skuteczną opcją,
  aby dana firma mogła się rozwijać, pokonywać swoje słabości i stając się coraz bardziej
  konkurencyjną. Korzystając z pomocy fachowców, którzy się na tym znają, można otrzymać
  wiele cennych rad i wskazówek, które wprowadzane w życie mogą zdecydowanie polepszyć i
  samą pracę i jej efekty, rzutujące na coraz to lepsze wyniki finansowe danego
  przedsiębiorstwa.

  W naszym biurze możecie Państwo dokonać formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją firmy

  Kontakt

  Naszymi Klientami są firmy, które istnieją już na rynku oraz przedsiębiorcy będący na początku tworzenia własnego biznesu.

  Bazę swoich klientów zbudowaliśmy w oparciu powierzone nam zaufanie oraz wieloletnie doświadczenie.

  Skontaktuj się z nami:

  U-Bahn U6 oder U9, 23/480/00215

  Leopoldzplatz – Berlin, Müllerstr.156 A/ Aufgang 8

  13353 Berlin

  IBAN: DE07 1001 0010 0067 251108

  BIC:PBNKDEFF Inhaber: Dawid Pulit

  Zadaj nam pytanie